Home Domácí Istanbulská úmluva stále rozděluje. Pomoc, nebo nebezpečný pamflet?

Istanbulská úmluva stále rozděluje. Pomoc, nebo nebezpečný pamflet?

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Vláda v tomto týdnu souhlasila s pokračováním procesu ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy (IÚ). Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí posílá k rozhodnutí Sněmovně. Proti tomuto kroku se objevila vlna protestů, jež upozorňují na to, že zákony České republiky jsou v tomto směru naprosto dostačující, a není potřeba nadnárodní úmluvu, ale také že IÚ diskriminuje rodiče při výchově svých dětí a že představuje implementaci genderového mainstreamingu do naší legislativy.

»Vláda schválila Istanbulskou úmluvu a doporučila ji k ratifikaci. Já doporučuji tento nebezpečný pamflet kategoricky odmítnout a zahodit jej do toho nejhlubšího koše. To je totiž jediné správné místo, kam tyhle ideologické bláboly vyprodukované zfanatizovanými progresivisty patří,« uvedl na Facebooku předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.

»Vláda úmluvu schválila. Byla na tom politická dohoda. Nyní jde do Parlamentu pro ratifikaci,« řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a dodal, že přistoupení k dokumentu »nikomu neuškodí a někomu pomůže«. Podle hnutí STAN úmluva zefektivní práci s obětí i pachatelem, přispěje k předcházení násilí a podpoří vzdělávání policistů či státních zástupců. Naopak podle něj neohrožuje rodinu či tradice a neupravuje práva sexuálních menšin.

Toto si naopak nemyslí spolek Tradiční rodina z. s., která vyzývá proti ratifikaci a argumentuje Důvodovou zprávou, která vysvětluje každý odstavec úmluvy a uvádí přesné postupy, jak ji provádět. »Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v IÚ postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje 154krát,« napsal spolek. »Z celého znění Istanbulské úmluvy jasně a zřetelně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná,« dodává Tradiční rodina z. s.

Ratifikace Istanbulské úmluvy je podle ní nepřijatelná mj. proto, že a) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku; b) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte; c) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě; d) zásadně zasahuje do azylové politiky; e) neúměrně zatíží státní rozpočet a veřejné finance; f) neuměrně zatíží legislativu a státní správu; g) je v rozporu s legislativou Evropské unie; h) a zavádí kontrolní mechanismus správného provádění IU, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.

Kromě spolku Tradiční rodina se na straně odpůrců angažuje i jiná organizace zabývající se rodinnou politikou – Aliance pro rodinu. Vedle nich se na stranu odpůrců zařadili rovněž konzervativci či sedm křesťanských církví. »Hnutí SPD je proti přijetí Istanbulské úmluvy. Týrání žen ošetřují dostatečně české zákony. A ostatní ideologické nesmysly diktované ze zahraničí nepotřebujeme,« konstatoval již dříve šéf SPD Tomio Okamura. »Istanbulská úmluva zavádí definici pohlaví podle genderu a staví roli muže a ženy proti sobě do absolutního střetu namísto souladu. Z mého pohledu je to jeden z nejzvrácenějších dokumentů, co jsem za poslední roky četla,« připojuje šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

Naopak tradiční levicové strany KSČM či ČSSD vesměs ratifikaci podporovaly. Komunisté však již dříve upozorňovali, že »jediným možným řešením je, kromě ratifikace Istanbulské úmluvy, zavedení nulové tolerance vůči násilí, změnit příslušnou legislativu a zavést potřebná praktická opatření k zajištění bezpečnosti a pomoci při zotavení a návratu k normálnímu životu obětem násilí.«

(pk)

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here