Home Názory Jsme PRO návrat k tradicím kvalitního českého školství

Jsme PRO návrat k tradicím kvalitního českého školství

Podle nejnovějších statistik trpí 40 % žáků devátých tříd středními až těžkými depresemi. Aneb začínáme sklízet ovoce nesmyslných covidových lockdownů v kombinaci s naprostým úpadkem českého základního školství.

Pokud chceme zabránit tomu, aby naše děti měly naprosto rozhozenou psychiku ze všech těch nesmyslů, které jim různí »odborníci« z ideologických neziskovek nacpali do osnov, pak je třeba velmi rychle zrealizovat tyto základní kroky:

1) zrušit plošnou inkluzi

2) pod tvrdými sankcemi zakázat jakoukoliv politickou, genderovou, zelenou či jinou indoktrinaci žáků na obou stupních základní školy

3) nezačleňovat do tříd ukrajinské děti neovládající český jazyk

4) přestat z učitelů a ředitelů dělat státní úředníky, kteří musí vyplňovat stovky bezcenných formulářů, a nechat je učit.

A samozřejmě si jasně říct, že dlouhodobý lockdown byl katastrofálním omylem, jenž se prostě nesmí už nikdy opakovat.

Jsme PRO návrat k tradicím kvalitního českého školství. Chceme, aby se děti znovu učily, JAK myslet, a nikoliv, CO JE SPRÁVNÉ si myslet. A zcela otevřeně říkám, že revize vzdělávacího systému je a bude jednou z našich nejvyšších priorit.

Musíme co nejdříve zamezit tomu, aby z našich dětí vytvářel psychicky labilní jedince s narušenou sexuální identitou a dokonale vymytými mozky woke propagandou, a vrátit jim školu takovou, jako jsme ji znali my. To je náš cíl, PRO který uděláme naprosté maximum!

Jindřich Rajchl, předseda PRO

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here