Home Názory Víkendová anketa – Jürgen Fiala nebo Petr Klopp?

Víkendová anketa – Jürgen Fiala nebo Petr Klopp?

Pavel Votruba

»Kdybych měl přirovnat svoji vládu k nějakému týmu, tak k Liverpoolu. Mám rád způsob, jakým Jürgen Klopp tým vede a trénuje. Na fotbale je krásné třeba to, že když do průměrného týmu s menšími finančními prostředky přijde zajímavý trenér, dokáže udělat dobré výsledky.« (Petr Fiala, Facebook, status vložen 9. září 2023 v 19.06)

Přeloženo do veřejné mluvy, resp. co tím chtěl brněnský básník říci: Líbí se mi způsob, jakým svoji vládu vedu. Na povel mám sice průměrné ministry a ve státní pokladně hodně omezeno, ale jako zajímavý premiér mám skvělé výsledky.

Po internetu sice koluje i Kloppova reakce (ve smyslu: pane český premiére, již nikdy si neberte tento klub do úst), ale bez konkrétního zdroje, pouze s odkazem na oficiální profil FC Liverpool – poctivě jsem prohledal všechny sociální sítě jak samotného Kloppa, tak ty oficiální liverpoolské, avšak originál oné reakce jsem nenašel.

To ale nic na ničem nemění. Byl-li Švejk na vojně superarbitrován pro blbost a prohlášen ouředně zvláštní komisí za blba, za co by měl být superarbitrován a prohlášen profesor Fiala – aktuálně v souvislosti s oním facebookovým statusem, kdy se nejen srovnává s Kloppem, ale také označuje Liverpool průměrným týmem s menšími penězi? Zkusím nějaké možnosti vymyslet. Pojďme na to.

Přemýšlím, dumám, ale myšlenka se nedostavuje, jak říkal v 7 pádech Honzy Dědka Ivo Šmoldas. No, ona se spíš nedostavují slova, ta slušnější, tudíž ještě použitelná. Zkusím něco jiného… Protože tohle ze sebe nemůže vypustit psychicky zdravý jedinec, mrkneme se na relevantní onemocnění a pak je doporučíme oné zvláštní komisi…

1. Schizofrenie (Ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného. Projevuje se těžkou dezintegrací osobnosti – zmateností, rozporuplnými pocity, napětím bez zjevné příčiny, přemírou myšlenek nebo pocity naprosté prázdnoty, nevyzpytatelným chováním.)

Votrubův šleh: Vyberu »přemíru myšlenek« a »pocit prázdnoty« a učiním tento slučující závěr: přemíra prázdných, signálních myšlenek = profesor.

2. Depresivní porucha (Jestliže chybí jasný důvod, proč se cítíme takto špatně a srovnáme se s Kloppem, nebo původně srozumitelná reakce trvá už moc dlouho, pak mluvíme o duševní poruše a začínáme přemýšlet o léčbě.)

Votrubův šleh: U profesora je dušení porucha závažnější o to více, že ona reakce (ony reakce) není (nejsou) srozumitelná (srozumitelné) ani původně.

3. Bipolární porucha (Jde o opakované střídání stavů mánie a deprese. Při mánii je člověk celkově zrychlený, má nadmíru energie, nemá potřebu spánku /nespí několik dní/, má euforii /nadnesenou náladu/, která se může střídat s podrážděností, nesoustředí se, má sklony utrácet peníze, může mít větší sexuální touhu. Tento stav je pro nemocného dočasně příjemný, posléze přechází ve zmatek, úzkostneklid, následuje vyčerpání a stav deprese.)

Votrubův šleh: Profesorův sex mě nezajímá, nehledě na to, že tak bujnou fantazii ani nemám, nicméně evidentní sklony k utrácení peněz na zabíjení hovoří jasně – je bipolárně porouchán.

4. Poruchy osobnosti (Obecně jde o sníženou schopnost přizpůsobení se okolí, sníženou schopnost snášet stres, sníženou schopnost ovládat své emoce, větší zaměření se na sebe. U těžkých poruch osobnosti si obvykle dotyčný myslí, že jeho problémy způsobuje hlavně okolí, na sobě je ochoten pracovat jen velmi sporadicky a život s ním bývá těžký.)

Votrubův šleh: Že je zaměřen na sebe, to dokázal nejnověji Kloppem a že mu problémy způsobuje okolí (hlavně Babiš, že jo), na tom se taky jistě shodneme.

5. Úzkostné poruchy (Patří sem v naší souvislosti zejména panická porucha,která popisuje návaly úzkosti doprovázené bouřlivými tělesnými příznaky – bušením srdce, potížemi s dechem, pocity na omdlení. Takto nemocný mívá při atace panické úzkosti strach o svůj život.)

Votrubův šleh: Tady si dovolím obohatit poznatky odborníků a ony tělesné příznaky doplním nadměrnou manipulační signalizací horními končetinami, taktéž bouřlivou.

6. Obsedantně-kompulzivní porucha (Obsese jsou nutkavé myšlenky – nápady, představy, impulzy, které se opakovaně vtírají do mysli, přinášejí tíseň a potřebu nějak jim vyhovět. Kompulze je ritualizované chování reagující na vtíravé myšlenky. Například stále dokola můžu mít pocit, že mám špinavé ruce, a proto se stále dokola myji, až mám kůži na rukou poničenou.)

Votrubův šleh: Zde je jasno, neboť profesor má stále dokola pocit, že musí pomáhat Ukrajině, proto stále dokola ožebračuje obyvatelstvo, až do úplného zničení.

7. Pporuchy příjmu potravy (Jde o okruh onemocnění, k nimž se řadí mentální anorexie /odmítání jídla/, bulimie /záchvaty přejídání a zvracení/ a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.)

Votrubův šleh: Zase si dovolím obohacovat… profesorova mentální anorexie se projevuje zejména setrvalým odmítáním faktů a bulimie zase záchvaty bezedné charity ve směru Praha – Kyjev (čili hubne mu mozek a na váze přibývají spáchané trestné činy

8. Užívání návykových látek (Závislostí je dotčeno chování i emocionální prožívání dotyčného.)

Votrubův šleh: Prý to funguje i přeneseně – když fetuje profesorův těsný přítel, fetuje i profesor.

(Odborné charakteristiky jsem čerpal z webu sancedetem.cz.)

Dneska máte k zamyšlení výjimečně jen osm bodů, ale za to pořádně obsáhlých a chutě šťavnatých. Tak si pošmákněte. Více sdělovat netřeba, řečeno toho bylo již hodně.

Hezký víkend tentokrát nejen vám, ale i Jürgenu Kloppovi do Liverpoolu. Pane Kloppe, ne všichni Češi jsou psychicky vyšinutí…

Pavel Votruba

PS: Jen pro pořádek: podle tabulek FIFA je FC Liverpool sedmým nejbohatším klubem na této planetě s jměním přesahujícím 600 milionů dolarů.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here