Lidé hovoří na výstavní ploše čínských nakladatelů na 75. Frankfurtském knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, 18. října 2023. FOTO - Xinhua/Zhang Fan

Na 75. Frankfurtském knižním veletrhu, který začal minulou středu, se nejnovější publikace z Číny ukázaly jako příhodné informační okénko pro čtenáře z celého světa, kteří se chtějí seznámit s myšlenkami Čínou navrhované iniciativy Pásmo a cesta (BRI).

Ve stejném týdnu Čína úspěšně uspořádala třetí Fórum pro mezinárodní spolupráci Pásmo a stezka, které na knižním veletrhu vzbudilo pozornost mnoha mezinárodních odborníků a čtenářů.

»Během pouhých deseti let se BRI stala novou koncepcí a praxí spolupráce mezi Čínou a zbytkem světa,« řekl na knižním veletrhu německý sinolog a historik Cord Eberspaecher.

Když hovořil o knize rozprav čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o této iniciativě s názvem »Iniciativa Pásmo a stezka«, Eberspaecher uvedl, že cílů uvedených v knize bylo z velké části dosaženo, včetně posílení politické komunikace, silničního propojení, neomezeného obchodu, peněžního oběhu a porozumění mezi lidmi.

Kniha představuje souhrn výroků prezidenta Si k této iniciativě z let 2013-2018 a obsahuje 42 článků, které vycházejí z jeho projevů a veřejných vystoupení.

Návštěvníci procházejí kolem výstavní plochy čínských nakladatelů na 75. Frankfurtském knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, 18. října 2023. FOTO – Xinhua/Zhang Fan

Burkhard Risse, odborník na překlady z čínského nakladatelství Foreign Languages Press, uvedl, že se při překladu knihy setkal s mnoha novými pojmy a výrazy souvisejícími s touto iniciativou.

Překlad knihy do němčiny je podle něj užitečný pro německy mluvící čtenáře, aby těmto myšlenkám lépe porozuměli.

Akce, která probíhala až do neděle, je největším knižním veletrhem na světě co do počtu zastoupených nakladatelství a zaměřuje se na nejpalčivější otázky spojené s literaturou a společností.

Bývalý slovinský prezident Danilo Turk během akce uvedl, že mírový vzestup Číny v posledních desetiletích představuje nejdůležitější rys globálních změn. »Velmi pozitivní změnu.«

Čína přispívá nejen k ekonomickému zlepšení světa, ale také k vytváření naděje, že svět bude v budoucnu postupovat vpřed, řekl.

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here