FOTO – Facebook/Akademie věd České republiky

K 105. narozeninám Československé republiky zpřístupnil Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Ústav T. G. Masaryka všech 39 svazků Spisů Tomáše Garrigua Masaryka online nejširší veřejnosti.

Spisy T. G. Masaryka, souborná kritická edice díla prvního československého prezidenta čítající 39 svazků, a jejich záběr je vskutku velmi široký. A proto jsou online zpřístupněny všechny svazky knižně vydaných Spisů T. G. Masaryka z let 1993-2022 a umožňují fulltextové vyhledávání napříč svazky, stejně jako vyhledávání dle různých filtrů (rok původního vydání, svazek spisu, dubia atp.).

Texty lze číst v online čtečce integrované do webových stránek nebo si PDF stáhnout do vlastního zařízení.

Spisy obsahují veškeré známé texty, které Masaryk publikoval mezi lety 1876 a 1937. Jsou uspořádány chronologicky v 39 svazcích, prvních patnáct svazků tvoří knižně vydaná díla (včetně univerzitních přednášek), další svazky zpřístupňují texty širokého žánrového spektra (odborné studie, články, polemiky, rozhovory, recenze, zprávy publikované v českém i zahraničním tisku, dále parlamentní projevy, válečná memoranda, prezidentské projevy, programy politických stran ad.).

Součástí Spisů jsou rovněž Čapkovy Hovory s TGM a kniha rozhovorů Duch a čin připravená novinářem Emilem Ludwigem. Všechny jinojazyčné texty byly přeloženy do češtiny a každý text je opatřen stručným poznámkovým aparátem. Celkem Masarykovo myslitelské a politické dílo čítá více než 15 000 stran.

Díky podpoře Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s., tak veřejnost nyní dostává k bezplatnému používání plody práce desítek editorů, kteří se zpracování spisů věnovali.

(mac)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here