Home Domácí Drtivá většina Čechů se obává, že náklady na zálohování PET lahví by...

Drtivá většina Čechů se obává, že náklady na zálohování PET lahví by nesl zákazník

FOTO - Incomind

Reprezentativní výzkum české populace ukázal, že Češi nejsou příliš nakloněni případnému zavedení systému povinného zálohování PET lahví, zejména protože může kromě dalších efektů přinést zdražení v obchodech a zvýšení poplatků za komunální odpad. Jedním z dopadů bude i snížení spotřeby nápojů v plastových lahvích.

Spotřeba nápojů v PET lahvích je v Česku značná. Alespoň někdy je nakupuje 97 % Čechů, pravidelně nakupujících je 58 % a 24 % domácností uvádí vysokou spotřebu nápojů v PET lahvích (více než jeden karton týdně).

Na dotázaném reprezentativním vzorku populace se ukázalo, že PET lahve Češi třídí ve vysoké míře. Využívání žlutých kontejnerů uvádí celkem 96 % respondentů, pro 91 % je důsledné třídění zcela standardním způsobem nakládání s PET lahvemi.

V současné době se řeší zavedení povinného zálohování PET lahví. V této souvislosti je zajímavé, že 2/5 Čechů žijí v mylném přesvědčení, že se zálohovanými PET lahvemi, které by se vracely neporušené do obchodu, by se nakládalo stejným způsobem jako se skleněnými vratnými lahvemi, tedy že by se po vymytí vracely do oběhu.

44 % populace je proti opatřením, která povedou k dalšímu zvýšení cen. Podobně velká skupina se s ním dokáže smířit. Pouze 13 % nemá problém zdražení akceptovat, a to za předpokladu, že opatření povede k dalšímu zvýšení míry třídění.

94 % Čechů zastává názor, že náklady na případné zavedení systému zálohování PET lahví ponese zákazník. 81 % si dokonce myslí, že v celém rozsahu (tj. nikdo další jimi nebude zatížen). 38 % pak vyjádřilo názor, že náklady se promítnou nejen do cen nápojů prodávaných v PET lahvích, ale do obecné cenové úrovně obchodních řetězců.

V případě, že by zavedení zálohování PET lahví vedlo ke zvýšení poplatků za komunální odpad, je nesouhlas s tímto opatřením poměrně jasný – 68 % je proti či spíše proti vs. 32 % pro či spíše pro. Důrazně pak nesouhlasí 31 % Čechů, naproti tomu jasný souhlas deklaruje jen 8 %. »Lze říci, že pokud by případné zavedení zálohování PET lahví mělo přinést zvýšení poplatků za komunální odpad, setkalo by se se zápornou odezvou od velké části veřejnosti«, dodává Tomáš Drtina, ředitel společnosti Incomind.

Jen 36 % osob nakupujících nápoje v PET lahvích deklaruje, že v případě zavedení povinného zálohování své nákupní chování vůči kategorii nezmění. Všichni ostatní (tj. téměř 2/3 zákazníků!) se přiklánějí k tomu, že nákupy nápojů v PET lahvích ve větší či menší míře omezí. Každý devátý zákazník (11 %) by nápoje v PET lahvích přestal nakupovat úplně.

Reprezentativní spotřebitelský výzkum na vzorku 1000 respondentů ve věku 18+ let byl proveden metodou CAWI (on-line dotazování) v červnu 2023.

(jb)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here