Home Domácí Za jakých podmínek mohou nezletilí na brigádu?

Za jakých podmínek mohou nezletilí na brigádu?

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Letní prázdniny jsou pro řadu středoškoláků obdobím, které jim umožní nejen zapomenout na školní povinnosti, ale také si přivydělat nějakou korunu. Alespoň část prázdnin tak tráví na letních brigádách, což je výhodné nejen pro ně, ale i pro podniky, které díky brigádníkům řeší obsazení sezónních prací nebo záskok za stálé zaměstnance, kteří si vybírají dovolenou.

Mnoho studentů však neví, za jakých podmínek mohou pracovat a často ani netuší, že porušují nějaký zákon nebo nařízení. Informace ohledně letních brigád přinesla spotřebitelská organizace dTest.

Upozorňuje, že závislá práce dětí mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Jedinou výjimkou je, pokud se jedná o uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. Tyto činnosti mohou být navíc vykonávány pouze na základě povolení, o kterém rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti zpravidla rodiče dítěte.

Za mladistvého se považuje osoba, která dosáhla věku 15 let, ale ještě nepřekročila 18 let věku. »Mladiství mohou uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nejdříve po dosažení věku 15 let, avšak s výkonem této práce mohou začít až ve chvíli, kdy ukončí povinnou školní docházku. Souhlas rodičů už ale není zapotřebí,« vysvětlila ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová.

Mladiství nesmí až na zákonné výjimky vykonávat práci v noci, přesčas, musí vykonávat práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji. Dále nesmí mladistvý pracovat více jak osm hodin denně a zároveň 40 hodin týdně, a to ani pokud má více prací najednou.

Fyzicky velmi náročné a rizikové práce jsou zakázány

Zaměstnavatel je dále povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby mladistvý zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Mladiství zaměstnanci dále nemohou vykonávat práce, kde je nutné uzavření hmotné odpovědnosti (např. práce pokladní), jelikož hmotnou odpovědnost lze se zaměstnancem uzavřít až po dosažení 18 let věku. Obecně lze říci, že až na výjimky mladiství nesmí vykonávat fyzicky velmi náročné a rizikové práce.

Podle Hekšové by mladiství měli postupně a přiměřeně svému věku získávat pracovní znalosti a návyky. »Život nejsou jen hry, radosti a odpočinek a pro rodiče, mladistvé i pro celou společnost je důležité, aby první pracovní zkušenost byla dobrá,« uvedla. S ohledem na velkou nabídku letních brigád doporučuje jejich pečlivý výběr, případné podmínky pro výkon práce konzultovat a zejména dbát na to, aby ujednání o pracovněprávním vztahu bylo písemné. Hodně studentů totiž pracuje o letních prázdninách »na černo« a riskují tím uložení pokuty svému zaměstnavateli i sobě.

Existují pracovní odvětví, která nemohou přijímat žádné nezletilé brigádníky. Patří mezi ně například práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů.

(jad)