Tak jsme se dočetli, že krajský soud v Plzni zamítl žalobu proti výjimkám pro zvlášť chráněné druhy živočichů pro výstavbu úseku dálnice D3 mezi Václavicemi a Voračicemi ve středních Čechách, označovaného číslem 304. Nevyhověl tak odpůrcům připravované stavby. Je to klíčové rozhodnutí po pěti letech od podané žádosti, na úseky dálnice 304 a 305/I o délce 33 km jsou tak kompletní doklady pro vydání územního rozhodnutí, uvedl na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Prý je to velké vítězství. Vítězství dálničářů nad zdravým rozumem, tzv. vítězství Pyrhovo. Jde o dálnici D3 – Praha – Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště, o její středočeskou část. Má vést přes zachovalou Středočeskou pahorkatinu, zhruba kolem městeček Jílové u Prahy a Netvořice, a vážně ji ve svém okolí znehodnotit. Dokončení se předpokládá v roce 2030, u jihočeské části dálnice D3 v roce 2026.

Vzhledem k řidšímu osídlení a slabším hospodářským aktivitám se nepředpokládá závratný růst přepravních výkonů vlivem nové dálnice. Přesto se reálně staví z Prahy na jih dvě dálnice – tzv. strakonická kolem Dobříše a Příbrami a táborská či budějovická. Luxus, navíc s těžkými dopady na přírodu a životní prostředí. Dopad je o to horší, že prosazovaná trasa dálnice D3 mezi vnějším okruhem Prahy a Meznem je vůči přírodě velice bezohledná a ignoruje podstatně šetrnější a levnější trasu PROMYKA, která by se od stávající dálnice D1 odpojila u Mirošovic, vedla by obchvatem kolem Benešova, Olbramovic a Miličína a na stávající část dálnice D3 by se napojila u Mezna, stejně jako prosazovaná trasa kolem Jílového a Neveklova. Do značné míry by využila stávající státovku, jen by jí rozšířila na čtyřpruh + postavily by se jmenované chybějící obchvaty a odstranila zbývající úrovňová křížení. Obchvat Olbramovic je už stejně v provozu.

Zatímco náklady na trasu PROMYKA byly odhadovány na 30 miliard korun, náklady trasy kolem Jílového a Neveklova byly odhadovány na 60 mld. Kč, ovšem před současnou inflací, resp. obě částky vyžadují určitou valorizaci. Trasa PROMYKA nevyžaduje dlouhý přivaděč do Benešova, protože má vést těsně kolem města. Prý 30 miliard sem, třicet miliard tam, a to všechno jen proto, aby řidiči aut měli o něco pohodlnější jízdu z Prahy do Tábora. A to v situaci rekordních deficitů státního rozpočtu a šílených úsporných balíčků, které naši ekonomiku ještě hlouběji srazí, o životní úrovni dolních deseti milionů nemluvě.

Nelze tvrdit, že by se v případě dálnice D3 ministerstvo životního prostředí chovalo zbaběle. Problém je ten, že v zemi české jsou dálničáři státem ve státě, platné zákony pro smích, rozum je na indexu a co si jednou dálničáři zamanou, to prosadí, i kdyby čert na koze jezdil. Reálné veřejné zájmy mají, tak jako v mnoha jiných případech, smůlu.

Jan Zeman

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here