Home Názory Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!

Unikátní seznam pohlaví. Kam se hrabou ty Cibulkovy!

Nové pohlavní rozpočítávadlo prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., vyřčené v předvolební kampani (třetí, čtvrté, páté, jaké pohlaví si dáte?) nabylo po nějakém čase mého usilovného pátrání zcela konkrétního obrysu. Mám je. Ta pohlaví. Novodobá. Objevil jsem je na serveru skrytapravda.cz. Sice nevím, proč zrovna tam, neboť dozajista není co skrývat a už vůbec ne pravdu, nicméně stalo se. A jsem rád za to, že vám touto životně důležitou informací mohu posloužit.

Je jich sedmdesát dva s tím, že existenci dalších nelze vyloučit. Níže zveřejněný seznam totiž ani navzdory pečlivému výčtu skryté pravdy nemusí být kompletní. Nebo je, ovšem časem, může kdokoli z téhle líhně zvrhlých pomatenců neomezeně definovat a přidávat další nová.

Ono je dobré vědět, ne čím člověk je, ale čím by mohl být, chtěl-li by. A tady ono chtění přeměnit ve skutečnost opravdu nedá moc práce. Vyplňte si přihlášku a vítejte ve cvokhausu. Možná i bez přihlášky. Na poctivé dobré slovo, že chci být svůj. Happy, cool, friendly to all genders.

Já bych v protiváze citoval slovenského poslance z Hnutí Republika Milana Mazurka: »Znám jen tři pohlaví – žena, muž a duševní porucha

Seznam pohlaví

(Mozkové zázemí toho je stejně primitivní jako u těch Cibulkových. Ty jeho dělaly namnoze z nevinných lidí štvance, ty pohlavní nabízejí lidem de facto totéž – aby se uštvali celoživotním pátráním po vlastní pohlavní identitě. Já tomu říkám, aby se dobrovolně přetvořili v netvory. Ve světovosti však Cibulkovy seznamy nemohou těm pohlavním konkurovat ani náznakem). Tak s chutí do četby…

Agender – osoba, která se neztotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví.

Androgyn – tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily, ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné prvky opačného pohlaví.

Abimegender – nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným.

Adamas gender – osoby odmítající kategorizaci.

Aerogender – pohlaví, které se mění podle okolí.

Aesthetigender – druh pohlaví odvozeného z estetického hlediska.

Affectugender – osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů.

Agenderflux – kombinace pohlaví bez identity s občasným přikloněním se k jiným genderovým identitám.

Alexigender – osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat.

Aliusgender – toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské, ani ženské.

Amaregender – genderová identita se mění vlivem osoby, ke které máme citový vztah.

Ambigender – pocit dvou pohlaví současně.

Ambonec – Osoba se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jeden.

Amicagender – Tuto genderovou identitu ovlivňují přátelé dané osoby, je velmi proměnlivá.

Anesigender – Osoba má blízko k určitému typu pohlaví, přestože se lépe ztotožňuje s jiným pohlavím.

Angenitální – I když má osoba identifikované pohlaví, jejím přání je být bez jakýchkoliv primárních sexuálních charakteristických znaků.

Anogender – Toto pohlaví se postupně vytrácí, ale vždy se ke stejnému pocitu vrátí.

Anongender – Genderová identita je osobě dána, ovšem nejraději by daná osoba byla bez jakéhokoliv určení.

Antegender – Jedná se o tzv. proteánské pohlaví, kterým může být cokoliv, protože nemá tvar ani hybnost.

Anxiegender – Toto pohlaví ovlivňuje úzkost.

Apagender – Osoba je vůči svému pohlaví apatická.

Apconsugender – Pohlaví, o kterém víte, co není, ale nevíte, co je, bez určitých charakteristických rysů – ty osoba před světem skrývá.

Astergender – Osoba s pohlavím působící jasně a nebesky.

Astrální pohlaví – Genderová identita související s vesmírem.

Autigender – Genderová identita související s autismem.

Autogender – Genderová zkušenost, která je pro danou osobu velmi hluboká.

Axigender – Toto pohlaví se nachází mezi dvěma extrémy agender a jakýmkoliv jiným typem pohlaví. Na jednom konci je jedno pohlaví, na druhém další.

Bigender – Dvě různé genderové identity ve stejnou nebo různou dobu.

Biogender – Genderová identita ovlivněná přírodou.

Blurgender – Osoba má pocit, že má víc než jedno pohlaví, která nejdou identifikovat.

Boyflux – Osoba s genderovou identitou muže, jejíž intenzita kolísá.

Burstgender – Pohlaví je ovlivněno intenzitou pocitů.

Caelgender – Pohlaví ovlivňuje kvalita a estetika vesmíru.

Cassgender – Tato genderová identita je spojena s pocity, které pro člověka nejsou důležité.

Cassflux – Pohlaví s kolísající mírou lhostejnosti vůči svému pohlaví.

Cavusgender – Při depresích osoba tíhne k jinému druhu pohlaví.

Cendgender – Genderová identita se mění z jednoho pohlaví na opačné.

Ceterogender – Typ nebinárního pohlaví, které ovlivňují kolísající mužské, ženské nebo neutrální pocity.

Ceterofluid – Typ nebinárního pohlaví, jehož identita neustále kolísá mezi dalšími různými pohlavími.

Cisgender – Osoba, která je ztotožněna s pohlavím, se kterým se narodila – muž nebo žena.

Cloudgender – Pohlaví, které nelze rozeznat kvůli poruše depersonalizace a derealizace.

Collgender – Osoba s různými pohlavími v jeden moment.

Colorgender – Pohlaví určují barvy.

Commogender – Osoba o sobě ví, že není cisgender, a přesto se prozatím identifikuje jako muž nebo žena.

Condigender – Pohlaví je pociťováno pouze za určitých okolností.

Deliciagender – Kombinace pocitů více pohlaví, přednost má však jedno před druhým.

Demifluid – Více pohlaví, některé statické, jiné tekuté.

Demiflux – Kombinace více pohlaví s některými statickými pohlavími, zatímco u jiných kolísá intenzita.

Demigender – Pohlaví, které je zčásti jedním a zčásti druhým pohlavím.

Domgender – Osoba se vyznačuje více pohlavími, přičemž jedno dominuje nad ostatními.

Duragender – Kombinace vícero pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní.

Egogender – Pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro ostatní je nepopsatelné.

Epicén – Synonymum androgyna.

Esspigender – Genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních světů.

Exgender – Osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru.

Existigender – Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat.

Femfluidní – Proměnlivé genderové pocity vyskytující se u ženského pohlaví.

Femgender – Typ nebinární ženské genderové identity.

Gemigender – Dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující.

Genderblank – Pohlavím je prázdné místo.

Genderflow – Plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity.

Genderfluid – Osoba s neomezeným počtem pohlaví.

Genderfuzz – Synonymum blurgender.

Genderflux – Kombinace agender a genderfluid.

Genderpuck – Osoba vzdoruje genderovým normám.

Genderqueer – Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví, osoba si nemůže vybrat.

Gender witched – Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena.

Girlflux – Převážně ženské pohlaví s kolísající intenzitou ženských identit.

Healgender – Pohlaví, jehož mysl je nastavena na pozitivitu a mír.

Mirrorgender – Pohlaví se mění na základě osob v okolí – aby vyhovovalo každému kolem.

Omnigender – Pocit a zažití všech pohlaví.

Transgender – z muže na ženu či naopak. Změnu doprovází různé transformace, operace.

Dočetli jste to? Síla, co? Tak si to pečlivě uložte a nad to zazálohujte. Třeba se vy mladší ještě dožijete toho, že v budoucnu vám to vaši vnuci nebudou věřit.

Petr Kojzar

2 KOMENTÁŘE

  1. Souhlasím s tím, že existují jen dvě pohlaví.
    Duševním se*xuálním úchylkám se nikdy neříkalo že se jedná o další pohlaví. I úchyláci mají penis nebo vagínu.
    Dříve nikdy nikdo nezpochybňoval to, že existují dvě pohlaví – ženské a mužské, alespoň ne v době zdravého rozumu za socialismu. Teď v neokapitalismu je to ovšem jinak a jen to dokresluje jeho úpadek.

Comments are closed.