Home Názory Vlastenci, nebo proruští švábi?

Vlastenci, nebo proruští švábi?

»Politici svými neodbornými rozhodnutími vedou naši krásnou zemi řadu posledních let k úpadku a destrukci. Zásadně tím ohrožují život váš i vašich dětí. Naši nejlepší odborníci ke všem aktuálním palčivým problémům přinášejí konkrétní, praktická a proveditelná řešení pro obnovu České republiky. Proto jsme se rozhodli v této době vrcholící společenské a ekonomické krize legalizovat skupinu odborníků, která už vlastně existuje. Nejsme politickým projektem, který má politické ambice, naším záměrem není štěpit alternativní – opoziční scénu. Chceme všechny aktivity spojovat a zastřešovat tím, že budeme připravovat odborné podklady k obnově státu nejen v oblasti energetiky, zemědělství, ale i obrany, zdravotnictví, dopravy, komunikace… Chceme být alternativou ke krokům či nekrokům vlády, která nedokázala ČR vyvést z energetické, ekologické a ekonomické krize.« To se píše na nových webových stránkách Národní rady obnovy.

Minulý týden proběhla první tisková konference, na které jeden z organizátorů demonstrací ČR na 1. místě Jiří Havel představil část týmu expertů Národní rady obnovy (NRO). Jsou to většinou »staří známí« ze zářijových demonstrací na Václaváku, kteří jsou nazýváni proruskými šváby.

»Jsme přesvědčení, že Česká republika se bohužel už v roce 2023 propadne do hluboké recese. S největším propadem HDP v Evropě, očekává se propad v řádu desítek procent. Tato situace povede ke krachu mnoha firem a velká část firem už svou výrobu neobnoví. Proto pokles spotřeby plynu zhruba o 30 % nebude vítězstvím, ale velkou prohrou. Životní úroveň občanů této republiky se může vrátit téměř o 50 let zpátky,« uvedl Havel.

Jeho slova potvrdil energetický expert Vladimír Štěpán. »Průmysl krachuje, lidé nejsou schopni zaplatit za energie, vláda, místo aby zastropovala dodavatele jako celá EU, zastropovává u odběratelů. Následkem toho jsou vysoké ceny a ČEZu a dalším firmám budeme doplácet několik set miliard ročně, protože burza je zmanipulovaná. Jsme v zajetí toho všeho a energie jsou největší zlo kvůli tomu, že stát vůbec nezvládá situaci. Naše vláda nedělá vůbec nic, nebo to dělá pozdě a špatně!« řekl Štěpán.

Další expert na energetiku Ivan Noveský zdůraznil, že podstatou všeho zla je politika Green Dealu, jejímž hlavním úkolem bylo zvýšit ceny energií, čímž EU rozpoutala energetickou krizi. »Národní rada obnovy musí zachránit Českou republiku – pokud se nám nepodaří zachránit energetiku jako takovou, budeme v obrovských problémech. Máme nejvyšší ceny energií, předběhli jsme i Británii. V elektřině se musíme zbavit povolenek, zajistit udržení stávajících stabilních zdrojů, regulovat ceny elektřiny a uplatnit platný zákon o cenách,« vysvětlil Noveský.

Ale NRO nemá ve svém záběru jen energetiku. Cenám potravin, které rostou rychleji než inflace, se věnoval expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost Zdeněk Jandejsek. »Naše vláda schválila strategický plán na dalších sedm let, který odeslala do Bruselu – samozřejmě vychází z nesmyslů, které nastavili v Zeleném údělu. Složité je to v tom, že naše vláda je papežštější než papež a podmínky nastavené EU ještě víc utvrdila. Prostředky, které se mají rozdělovat jako podpora zemědělství, abychom měli laciné potraviny, se rozdělují tam, kde se nic neprodukuje. Vše je postavené obráceně,« zlobil se Jandejsek.

Dalšími tématy byly také například rozdělená společnost a kritika veřejnoprávních médií a dalších. »Je to stále jednostranný monotónní tón, ať je to válka na Ukrajině, inflace a další. To podporují mainstreamová média. Je to propaganda, cenzura a novinářský aktivismus. Po vládě musíme požadovat řešení. To, co si dovolí Česká televize, to je programová beznaděj. Potřebujeme spolu komunikovat, všichni dohromady. Vidíme možnost, že bychom se do společné diskuse mohli zapojit formou jednoho kanálu České televize, nebo alespoň, aby bylo vymezení hodinových bloků na ČT24 pro alternativní média,« řekl expert na média Petr Bohuš.

K tématu po něm hovořil také expert na dopravu, vodohospodářství a územní rozvoj Jan Skalický. V úvodu se vyjádřil k důvodům vzniku NRO: »Vznikla s cílem pomoci lidem naší republiky. Proč ale musíme něco obnovovat? Něco se totiž pokazilo. To znamená, že chceme něco, co už tu bylo. Máme to v genetickém kódu a je na co navazovat. Dlouhodobě tu máme vlády, které rezignovaly na rozvoj a uchopení společnosti jako komplex a tato ‚fialová‘ je toho nevětším důkazem. Rezignovala na to, aby řídila vlastní stát a zabývala se zájmy české země. Ministři jsou velmi dobře placení zaměstnanci nás občanů. My tady máme Bohem naděleny jedny z nejšikovnějších lidí na Zemi, máme neuvěřitelně kvalitní území, neznám místo, kde by se mi líbilo víc. Nejsou tady tornáda, nejsou tady zemětřesení, nejsou tady jedovatí hadi. Máme tady lidi, kteří nechtějí bojovat, nechtějí nikomu trhat oči z hlavy, nechtějí zabíjet sousedy. Je potřeba mezi lidi dostat naději, že je co zachraňovat, je co obnovovat, aby ČR získala znovu schopnost sama sebe spravovat a vrátit se na místo, kam patří – mezi vyspělé země. K tomu budeme znovu potřebovat hrdost na sebe sama,« vyzval Skalický.

Dalšími členy týmu expertů jsou na obranu vojenský analytik Martin Koller a na média Petr Žantovský. Ti všichni zřejmě vystoupí na manifestaci 26. listopadu na Letenské pláni od 14 hodin.

A teď mi řekněte, kde v tom vidíte proruské švábství? Ano, jistě můžete namítnout, že je to vytržené z kontextu. Ale to jsou skoro všechny informace – i ty z mainstreamových médií. Mně to spíše připomíná názory lidí, kteří se snaží udělat něco pro to, abychom se měli dobře všichni, nejen několik vyvolených. Není to spíš vlastenectví?

A jsem-li u tohoto slova, nemohu pominout, že existuje mnoho vlasteneckých organizací. Některé se spojily do Vlasteneckého fóra. Jako předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR se zúčastňuji jednání zástupců spolků. Ti přítomní na posledním jednání se shodli na nutnosti trvalého úsilí všech složek Vlasteneckého fóra a všech antifašistů, demokratů a vlastenců obecně proti tendencím překrucování historie, zvláště pak té související se zrodem Československé republiky a její obranou před fašismem a nacismem. Setrvalou povinností Vlasteneckého fóra a všech spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru by mělo být trpělivé vysvětlování této historie – prvoválečné i druhoválečné, objasňování událostí, které k válkám vedly, kdo byli jejími pachateli a s jakým nezměrným úsilím protihitlerovské koalice a domácího odboje bylo dosaženo vítězství ve druhé světové válce. Vlastenecké fórum odmítá válečnou a válečnickou propagandu, která se stala mainstreamovým jevem v České republice těchto dnů, týdnů a měsíců. Vlastenecké fórum toto odmítá právě u vědomí toho, co znamenaly dvě světové války pro lidský rod a jaká zvěrstva a nezměrné utrpení přinesly. Cestou k míru je jen diplomacie a jednání politiků, nikoli masivní zbrojení a přípravy na další válku.

Také nás za tuto snahu nazvete proruskými šváby?

Zbyšek Kupský