Home Zahraničí Úředník MMF: Čínská fiskální politika hraje pozitivní roli v boji proti změně...

Úředník MMF: Čínská fiskální politika hraje pozitivní roli v boji proti změně klimatu

FOTO - pixabay

Čínská klimatická politika byla v posledních letech velmi úspěšná, což svědčí o pozitivní roli fiskální politiky ve strukturální transformaci země, uvedl vysoký úředník Mezinárodního měnového fondu (MMF).

»Kdybych vám měl vybrat nejlepší opatření nebo opatření přijatá v Číně v nedávné minulosti s fiskálními dopady, která byla podle mého názoru velmi úspěšná, vyzdvihl bych klima,« řekl Vitor Gaspar, ředitel odboru fiskálních záležitostí MMF, ve virtuálním rozhovoru pro agenturu Xinhua na začátku tohoto týdne během Jarního zasedání MMF a Světové banky.

Gaspar poznamenal, že v roce 2021 Čína zavedla systém obchodování s emisemi, který se »rychle stal největším trhem s oxidem uhličitým na světě«.

To je velmi dobrý příklad využití tržního mechanismu, který slouží ke zmírňování změny klimatu, uvedl Gaspar. »To je něco, co MMF prosazuje jak pro jednotlivé země, tak pro celý svět.«

Podle představitele MMF je toto opatření »velmi důležitým příspěvkem Číny k boji proti změně klimatu na globální úrovni«. Dodal, že MMF se domnívá, že zavedení daně z emisí oxidu uhličitého by mohlo být dobrou součástí globální dohody.

Dalším aspektem, který rovněž odráží roli fiskální politiky v Číně, je podle Gaspara nárůst podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie.

Podle Mezinárodní energetické agentury je Čína na dobré cestě dosáhnout v roce 2025 svých cílů pro rok 2030, pokud jde o podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie.

S poukazem na to, že zvýšení podílu Číny na světovém HDP odráží »poměrně působivý růstový výkon« za posledních zhruba 45 let, představitel MMF uvedl, že hlavní výzvou pro Čínu je nyní přechod v jejím růstovém modelu – změna rovnováhy růstu od investic ke spotřebě, od vývozu k domácí poptávce.

»S tím, jak se zvyšuje podíl Číny (na světovém HDP), roste potřeba spoléhat se na její vlastní domácí dynamiku,« řekl Gaspar.

»Fiskální politika může pomoci a měla by tento přechod podpořit například nabídkou štědřejších sociálních záchranných sítí, které budou motivovat čínské domácnosti ke snížení vysokých rezervních úspor,« uvedl.

MMF ve svém nově vydaném Fiskálním monitoru uvedl, že po historickém nárůstu globálního veřejného dluhu v roce 2020 na téměř 100 % světového HDP v důsledku poklesu ekonomiky a masivních vládních podpor se fiskální deficity od té doby snížily.

V posledních dvou letech zaznamenal globální dluh nejprudší pokles za poslední desetiletí a na konci loňského roku představoval 92 % HDP, což je ale stále asi o 8 procentních bodů více, než se předpokládalo před pandemií.

»Mnohé ze zemí nyní revidují své rámce pravidel a fungování institucí, aby se vrátily k fiskální disciplíně. To je velmi dobré znamení pro návrat k normálu,« řekl Gaspar agentuře Xinhua.

Představitel MMF považuje za prioritu snížit dluhovou zranitelnost a obnovit fiskální rezervy, přičemž upozorňuje, že přibližně 60 % zemí s nízkými příjmy je v dluhové tísni nebo jim hrozí vysoké riziko dluhové tísně, zatímco před deseti lety to bylo zhruba 25 %.

Vzhledem k tomu, že země s nízkými příjmy čelí obzvláště závažným problémům, je mezinárodní spolupráce »klíčová« pro to, aby se těmto zemím pomohlo vyřešit neudržitelné dluhové zatížení řádně a včas, uvedl Gaspar.

V nejnovějším Fiskálním monitoru se uvádí, že rostoucí úrokové sazby zvyšují náklady na obsluhu dluhu po celém světě. V roce 2020 činí úrokové výdaje ve fiskálním rozpočtu přibližně 2 % HDP a očekává se, že v průměru let 2025-2028 toto číslo dosáhne 2,7 %.

Gaspar apeluje na tvůrce fiskální politiky, aby přijali přísnější fiskální politiku, která by centrálním bankám pomohla v boji proti inflaci a podpořila finanční stabilitu.

»Důvod, proč nyní klademe důraz na zpřísnění fiskální politiky, je ten, že by se tím snížila úroveň úrokových sazeb, které by musela měnová politika zavést, aby se inflace včas vrátila na svou cílovou hodnotu,« řekl Gaspar.

MMF mezitím prohlásil, že přísnější fiskální politika vyžaduje »lépe cílené záchranné programy na ochranu nejzranitelnějších domácností«, včetně řešení potravinové nejistoty, při současném omezení celkového růstu výdajů.

Na zvrat v pokroku směrem k celosvětovému vymýcení chudoby upozorňuje Fiskální monitor, který považuje chudobu za nejvýznamnější ze všech cílů udržitelného rozvoje.

»Jedním z klíčových plodů velmi rychlého růstu Číny v posledních 45 letech bylo vyvedení doslova stovek milionů lidí z chudoby. A to je velmi dobrý příklad toho, jak rozvoj pomáhá vymýtit chudobu,« uvedl představitel MMF.

Gaspar poznamenal, že celosvětový pokrok při dosahování cílů udržitelného rozvoje se zpomalil již před pandemií a pandemie vyhlídky ještě zhoršila a učinila opatření k pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje »ještě naléhavějšími«.

Gaspar uvedl, že zvrat v pokroku na cestě k vymýcení chudoby ve světě je částečně důsledkem nedostatečné finanční kapacity a fiskální kapacity, a argumentoval naléhavou potřebou zlepšit přístup zemí s nízkými příjmy k finančním zdrojům.

Kromě toho představitel MMF vyzval tvůrce politik k posílení fiskální kapacity prostřednictvím budování daňových kapacit v těchto zemích a zdůraznil syngergii úsilí na globální a národní úrovni.

(Xinhua)