Home Domácí Většina Čechů nevěří, že může ovlivnit řešení celostátních problémů

Většina Čechů nevěří, že může ovlivnit řešení celostátních problémů

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Skoro čtyři pětiny Čechů nevěří, že mohou ovlivnit řešení celostátních problémů. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděného loni od konce září do začátku prosince. Nejúčinnějším nástrojem pro změnu legislativy je podle lidí stávka nebo práce v politické straně. O významných místních otázkách by podle dotázaných měli rozhodovat sami občané, a ne politici.

Naprostá většina obyvatel Česka – 79 procent – má podle průzkumu pocit, že občané nemohou ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni. Opačný názor má 18 procent lidí. Nedůvěru vyjadřují hlavně lidé, kteří nejsou spokojeni se současnou ekonomickou či politickou situací, nebo ti, kteří nechtějí jít k příštím volbám. Optimističtější jsou lidé s vyšším vzděláním či dobrou životní úrovní a dotázaní, kteří více důvěřují vládě.

Mezi Čechy také převažuje názor, že nemohou dosáhnout svých oprávněných požadavků. Myslí si to 59 procent účastníků průzkumu. Optimističtější jsou lidé u problémů v jejich obci či městě. Celkem 53 procent dotázaných si myslí, že řešení těchto potíží ovlivnit mohou. Většina Čechů – asi tři pětiny – také uvádí, že se mohou otevřeně vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti.

Oproti předchozímu průzkumu z roku 2020 se názory lidí výrazněji nezměnily. CVVM zaznamenalo významnější změnu pouze u otázky na možnost otevřeného vyjadřování k celospolečenským problémům. V roce 2020 byl podíl kladných odpovědí vyšší, a to 70 procent.

Lidé v průzkumu hodnotili také účinnost různých cest, jak ovlivnit změny legislativy. Poprvé od zařazení této otázky do průzkumu v roce 2003 nepřesáhl podíl lidí považujících danou cestu za účinnou 50 procent u žádného z možných způsobů ovlivnění změn zákonů. Nejvíce lidé důvěřují stávce nebo práci v politické straně, ale i tyto aktivity pokládá za účinné jen shodně 49 procent dotázaných. Soudní spory, petice, demonstrace a práci v občanských sdruženích nebo odborech považuje za účinné při snaze o prosazení změn zákonů kolem 40 procent dotázaných.

Nejméně účinné jsou podle Čechů hladovky či práce v církvi, které by pomohly ke změně legislativy jen podle zhruba desetiny lidí. Dopis nebo e-mail poslanci pokládá za účinný 13 procent dotázaných. Podobný podíl lidí – 14 procent – označuje za účinné násilné akce.

O významných místních otázkách mají podle skoro čtyř pětin Čechů rozhodovat sami občané. Naopak u významných zákonů a mezinárodních dohod by většina lidí, mezi 70 až 80 procenty, přenechala rozhodování voleným politikům. U významných celospolečenských otázek jsou lidé více rozdělení. Celkem 49 procent dotázaných by nechalo rozhodovat politiky, kdežto 46 procent by chtělo, aby rozhodovali občané.

Průzkum provádělo CVVM loni od 28. září do 4. prosince. Zúčastnilo se ho 913 obyvatel České republiky starších 15 let.

(čtk)

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here