Hlavní město Praha vypovědělo část nájemních smluv k zhruba 3500 oficiálních směrových tabulí. Nyní hrozí definitivní zrušení zbytku navigačních zařízení. Spolek Tudy trefím z.s. zdokumentoval, jak se podnikatelé snaží řešit dostupnost svých provozoven na vlastní pěst.

»Použili jsme jednoduchou metodu: Ve spolupráci s provozovateli navigačních směrovek jsme identifikovali místa, na kterých po zrušení standardizované směrové navigace přibyly po domácku vyrobené tabule. Snažili jsme se roztřídit je do více druhů,« uvedl předseda spolku Tudy trefím Peter Ralbovský.

  • V prvním a nejčastějším druhu případů si klient po odstranění směrové tabule umístí svou vlastní tabuli na viditelné místo poblíž své provozovny:

1a – Původní legální směrová navigace instalovaná v souladu s pravidly bezpečnosti na pozemních komunikacích.

1b – Nelegální navigace, směrovky posunuté až do prostoru křižovatky.

1c – Původní legální směrová navigace instalovaná v souladu s pravidly bezpečnosti na pozemních komunikacích

1d – Další forma nelegální navigace umístěná přímo v křižovatce.

  • V případě potřeby nové navigace na místech, kde už není legální možnost, dochází k umisťování směrovek nelegálně na nepovolených místech a v rozporu s bezpečnostními předpisy. Provozovatelé směrových zařízení spolku Tudy trefím potvrdili, že je zájemci oslovují, ale nemohou jim vyhovět. Proto se z donucení uchylují k nelegálnímu značení přímo v křižovatce:

  • Další případ nastane, když si zájemce instaluje vlastní směrový sloupek s cedulí, nápadně podobný původnímu oficiálnímu naváděcímu systému Prahy, ale bez možnosti kontroly souladu s dopravními předpisy.

Spolek Tudy trefím z.s. upozorňuje na dva zásadní následky rozhodnutí MHMP ohledně rušení směrové navigace:

  • Vracíme se do situace před mnoha lety, kdy byla Praha plná nelegální navigace. Tu se podařilo vymýtit právě díky systému legálních směrových tabulí. TSK tehdy vyzývala majitele nelegálních tabulí k jejich odstranění a zároveň jim provozovatelé směrových tabulí nabídli místo na oficiálním nosiči, který byl v souladu s parametry bezpečnosti silničního provozu.
  • Nelegální tabule svým nevhodným umístěním a nejednotností provedení rozhodně nezlepšují kvalitu veřejného prostoru, a naopak zhoršují vizuální smog – tedy působí přesně proti deklarovanému záměru, kterým MHMP zdůvodňuje své rozhodnutí o zrušení.

»Připomínáme zjevnou potřebu navigace ze strany firem i jejich zákazníků. Navrhujeme zachování stávajícího systému nebo alespoň jeho ponechání do doby, než MHMP navrhne adekvátní náhradu,« zakončil Ralbovský.

(zmk)

FOTO – Tudy trefím z.s.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here