FOTO - Infinea Finance

Neuvážené nákupy zboží na splátky, ztráta zaměstnání, gamblerství ‒ to jsou jen některé z příčin tzv. dluhové pasti. Tedy situace, kdy člověk již není s to dostát svým závazkům, bere si nové úvěry na splacení těch starých, čelí i několika exekucím a prakticky není schopen své dluhy do konce života dorovnat.

Typická představa o tom, že se dluhová spirála týká hlavně sociálně slabých skupin, není zcela přesná. Pravdou zůstává, že tento problém postihuje lidi s menší finanční gramotností, předlužení se ale stále více dotýká i nižší střední třídy – zejména samoživitelů a důchodců. Nezřídka se setkáváme s tím, že si samoživitel bere půjčku na běžné měsíční náklady, jako jsou potraviny či nájem. U důchodců jsou pak zvláštním rizikem předváděcí akce tzv. šmejdů, kdy senior nakoupí – třeba i na úvěr – předražené zboží.

Pozor na nebankovní půjčky »bez registru«

Řada nebankovních společností cílí na klienty s nižší bonitou, kteří u bank s žádostí o úvěr nepochodili. Zejména žadatelé, kteří už nějaký úvěr mají nebo se v minulosti potýkali s problémy se splácením, často vyhledávají tzv. půjčky bez nahlížení do registrů dlužníků. Jedná se typicky o mikroúvěry s krátkou dobou splatnosti, ale s vyššími úroky a také vyššími sankčními poplatky. I když po novele zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 došlo na finančním trhu k výrazné regulaci, rizikovost těchto půjček zůstává vysoká. Právě to může být kritické pro klienty na pokraji dluhové pasti.

Dluhy partnera

Do problémů s dluhy může ovšem spadnout i ten, kdo má své finance pod kontrolou a nepouští se do rizikových nákupů či úvěrů. Exekuční příkaz nebo obstavení bankovních účtů může přijít i v případě, že si manžel/ka za našimi zády »napůjčoval/a« peníze a své závazky nesplácí. I když se banky a úvěrové společnosti u částek v řádu vyšších statisíců snaží této situaci předejít a vyžadují souhlas nebo spoludlužnictví partnera, v případě nižších částek tato pojistka není. Přitom úroky a sankce z nesplácení byť malých částek mohou dosahovat závratných výšin.

Řešením může být oddlužení

Dá se očekávat, že se zhoršující se ekonomickou situací bude lidí s dluhovými problémy přibývat. Základní prevencí v této oblasti by mělo být ‒ laicky řečeno ‒ používat zdravý selský rozum: sestavit si realistický měsíční rozpočet, nepřekračovat své finanční možnosti, tvořit si finanční rezervu. A pokud se někdo do dluhové pasti dostal, je potřeba reagovat včas. Existuje celá řada bezplatných finančních poraden, kde s klienty zanalyzují jejich situaci a navrhnou optimální postup. Jednou z možností může být i tzv. oddlužení ‒ pokud dlužník splatí v dané době část svých závazků, zbytek mu je odpuštěn (nejčastěji se jedná o pětiletou formu oddlužení, kdy klient splatí 30% svých dluhů).

Výraznou pomocí může být také tzv. Milostivé léto ‒ akce již poněkolikáté vyhlášená Ministerstvem práce a sociálních věcí, která umožňuje klientům zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech u České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy.

Více informací a rad k tématu zodpovědné půjčování a finanční gramotnost lze nalézt také na webu Univerzální-Půjčka.cz

(jb)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here