Prezidenta si ve středu začnou vybírat voliči v izolaci kvůli koronaviru

Nového prezidenta republiky si budou moci už ve středu vybrat voliči s nemocí covid-19, kteří jsou kvůli ní v izolaci. Budou moci hlasovat z auta mezi 08.00 a 17.00 na volebních stanovištích, která jsou na pěti místech v Praze a po jednom z každém z okresů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví (MZd) ale mělo pozitivní test v posledních sedmi dnech 2687 lidí včetně dětí.

Hlasovat z auta budou moci na určených místech voliči, kteří mají od lékaře nebo krajské hygienické stanice potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Volit budou moci i ti, kteří se prokážou věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost koronaviru, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíšou před hlasovací komisí čestné prohlášení, že jsou v izolaci.

Izolaci nařizuje lékař či hygiena podle platných pravidel po pozitivním testu na covid-19 a platí nejméně sedm dní nebo dva dny po skončení příznaků. Karantény osob v rizikovém kontaktu se už od února loňského roku nepoužívají, přesto s nimi ministerstvo vnitra v pravidlech voleb počítá.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mělo e-neschopenku kvůli covidu vydanou ke středě 4. ledna 621 lidí, nejvíc v Praze (398), v pěti krajích jen jeden či dva. Reálně je ale osob v izolaci více, neschopenku lékaři nevypisují například seniorům, dětem nebo podnikatelům a živnostníkům. Nemusí o ni požádat také lidé, kteří by po dobu nemoci mohli pracovat z domova.

Voliči musejí komisi prokázat svou totožnost včetně místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Adresu trvalého pobytu komise v případě potřeby ověří prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel. Voliči, kteří by hlasovali s voličským průkazem, ho musejí komisi odevzdat a ta ho přiloží k seznamu voličů, kteří hlasovali.

Tyto seznamy pak podle zákona získají prostřednictví krajských a obecních úřadů okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v pátek a v sobotu. Pokud by se v tyto dny pokusil hlasovat i některý z voličů, který hlasoval už ve středu, okrsková volební komise by mu to na základě poskytnutých seznamů neumožnila a hrozila by mu od krajského úřadu pokuta až 10 000 korun. Podobný postup platí i v případech, že by některý z voličů chtěl hlasovat do přenosné volební schránky a poté ještě ve volební místnosti.

Zatímco z auta budou moci lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze ve středu, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 13. ledna od 8.00 do 22.00 nebo v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 12. ledna do 20.00. V zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, budou jejich klienti hlasovat ve čtvrtek od 08.00 do 22.00 a v pátek od 08.00 do 18.00. Například v Praze to zatím navypadá, že by se tak v některém pobytovém zařízení stalo.

(jb, čtk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy