Home Pel mel Kultura Desetiletí trvající snaha muzejního kurátora o zachování a využití kulturních památek

Desetiletí trvající snaha muzejního kurátora o zachování a využití kulturních památek

Žena si prohlíží zvonky zvonkohry vystavené v Muzeu Che-nan ve městě Čeng-čou v provincii Che-nan ve střední Číně, 20. září 2021. FOTO - Xinhua/Zhang Haoran

Ma Siao-lin, kurátor muzea ve středočínské provincii Che-nan, věnoval mnoho pozornosti správě kanálu Chung-čchi, významné kulturní památky pod státní ochranou.

Každý den hlídá kanál, který je rozsáhlým zavlažovacím projektem ve městě Lin-čou v provincii Che-nan, více než 200 lidí. Podle Ma, vedoucí chenanského muzea, byl tento inženýrský počin vybudován v 60. letech 20. století.

»Díky správnému využití technologií budeme na správu kanálu potřebovat pouze 30 lidí, čímž se minimalizují náklady a zároveň se zvýší efektivita,« řekl Ma po dokončení šetření o ochraně a využití kulturních památek s revolučním odkazem.

Šestapadesátiletý Ma je členem 14. národního výboru Čínské lidové politické poradní konference (CPPCC). Ochraně kulturních památek se věnuje téměř tři desetiletí.

Od roku 2018, kdy se Ma stal členem 13. národního výboru CPPCC, každoročně předkládá návrhy týkající se bezpečnosti kulturních památek.

Během návštěvy několika okresů v Che-nanu v roce 2020 si Ma všiml problémů při ochraně a správě nemovitých revolučních kulturních památek nižší úrovně.

»V celé zemi se nachází více než 36 000 nemovitých revolučních kulturních památek. Zatímco památky vyšší úrovně jsou obvykle dobře chráněny, památky nižší úrovně, ačkoli jsou obrovské co do množství, potřebují silnější politickou a finanční podporu, více pracovních sil a lepší zobrazení, aby se zlepšila jejich ochrana,« uvedl Ma.

Rok nato předložil na výročním zasedání Národního výboru CPPCC cílený návrh, v němž navrhl řadu opatření k posílení ochrany a využití nemovitých revolučních kulturních památek.
Krátce poté obdržel odpověď od Národní správy kulturního dědictví. Na konci roku 2021 vydala správa oběžník, v němž vyzvala k větší ochraně revolučních kulturních památek pod úrovní provincií.

Bohužel v červenci 2021 přívalové deště poškodily více než 400 památek kulturního dědictví v celém Che-nanu.

V reakci na to Ma na výročním zasedání Národního výboru CPPCC v roce 2022 předložil návrh zaměřený na posílení schopnosti muzeí a dalších institucí zabývajících se ochranou kulturních památek reagovat na mimořádné události. »Bezpečnost kulturních památek je červenou linií, kterou nelze překročit,« uvedl Ma.

Ma je přesvědčen, že kulturní památky jsou formou »živé historie«, nikoliv »statickými starožitnostmi«. »Kulturní památky se musí stát součástí každodenního života lidí. V tom spočívá jejich skutečná hodnota,« řekl.

S tímto vědomím Ma během zasedání nejvyššího politického poradního orgánu v roce 2019 předložil návrh na popularizaci nápisů na věšteckých kostech.

Muzeum Che-nan pod Maovým vedením v posledních letech podniklo několik iniciativ, jejichž cílem bylo propojit veřejnost s kulturními památkami uchovávanými v muzeu, včetně zavedení archeologických slepých schránek, které obsahují repliky kulturních památek.

»Díky technologiím a inovacím by se památky z dávných dob mohly stát součástmi běžného života,« řekl Ma.

V letošním roce se Ma bude nadále věnovat ochraně a využití kulturních památek a předkládat návrhy na rozšíření globálního vlivu čínské kultury.

»Chránit národní poklad, mít na srdci archeologický výzkum a oživovat kulturní památky. To jsou jedny z cílů, které sleduji po celou dobu své kariéry,« řekl Ma.

(Xinhua)