Home Pel mel Věda a příroda Test sondy Lucy za letu potvrdil, že planetka Dinkinesh má svůj »měsíček«

Test sondy Lucy za letu potvrdil, že planetka Dinkinesh má svůj »měsíček«

Na tomto snímku pořízeném 1. listopadu 2023 ve 12:55 EDT během jedné minuty od největšího přiblížení, tedy ze vzdálenosti cca 430 kilometrů je vidět »východ měsíce« družice, která se vynořuje zpoza planetky Dinkinesh, což je jeden z nejdetailnějších snímků, které sonda NASA Lucy pořídila během průletu kolem dvojplanetek. FOTO - NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOIRLab

Po poledni 1. listopadu proletěla sonda NASA Lucy nejen kolem své první planetky, ale hned kolem dvou. První snímky, které Lucy vrátila na Zemi, odhalují, že malá planetka hlavního pásu asteroidů Dinkinesh je ve skutečnosti dvojplanetka.

»Malá planetka Dinkinesh skutečně dostála svému jménu, je to úžasné,« řekl Hal Levison s odkazem na význam slova Dinkinesh v amharštině, který znamená úžasná. Levison je hlavním řešitelem projektu Lucy z coloradské pobočky Southwest Research Institute se sídlem v San Antoniu v Boulderu. Sonda Lucy měla původně naplánován průlet kolem sedmi vesmírných těles, která má zdokumentovat. Když k tomu ale připočítáme testovací setkání a malou planetkou Dinkinesh a jeho ne zcela očekávanou družicí a dále v budoucnu dva trojské měsíce zvýšil se počet těles na jedenáct.

V týdnech před setkáním sondy s malou planetkou Dinkinesh tým Lucy uvažoval, zda Dinkinesh není binární systém, vzhledem k tomu, že přístroje sondy Lucy pozorovaly, jak se jasnost planetky mění v čase. A skutečně tomu tak je, protože první snímky ze setkání tyto pozorované náznaky potvrdily. Jde o těsné dvojplanetky.

Na základě předběžné analýzy prvních dostupných snímků tým odhadl, že větší těleso je v nejširším místě velké přibližně 790 metrů, zatímco menší má velikost asi 220 metrů.

Toto setkání družice Lucy s malou planetkou Dinkinesh sloužilo především jako technický test sondy za letu, konkrétně se zaměřil na testování systému, který umožňuje Lucy autonomně sledovat planetky při průletu rychlostí 10 000 kilometrů za hodinu, což je označovaného jako terminální sledovací systém.

»Věděli jsme, že to bude nejmenší planetka hlavního pásu asteroidů, jaký jsme kdy zblízka viděli,« řekl Keith Noll, vědecký pracovník projektu Lucy z Goddardova střediska kosmických letů NASA v Greenbeltu ve státě Maryland. »Skutečnost, že jsou dvě, je ještě více vzrušující. V některých ohledech se tyto planetky podobají dvojici blízkozemních planetek Didymos a Dimorphos, kterou viděl DART, ale jsou zde opravdu zajímavé rozdíly, které budeme dále zkoumat,« dodal Noll.

Toto je série snímků dvojice binárních těles Dinkinesh, jak je vidí koncová sledovací kamera (T2CAM) na sondě NASA Lucy během jejího největšího přiblížení 1. listopadu 2023. Snímky byly pořízeny s odstupem 13 sekund. Zdánlivý pohyb obou planetek je způsoben pohybem sondy, která kolem nich prolétla rychlostí 4,5 kilometrů za sekundu.

Díky provedenému testu bude sonda Lucy dobře připravena na planetku hlavního pásu asteroidů Donaldjohanson, ke kterému by měla dorazit v roce 2025, a na setkání s hlavními cíli mise, planetkami Jupiterova trojského koně, ke kterým dorazí v roce 2027.

(mac)

FOTO – NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOIRLab, commons.wikimedia.org/NASA’s Goddard Space Flight Center, NASA/Goddard/SwRI/ASU

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here